Luže, poutní kostel Panny Marie, bezbariérové zpřístupnění

Technicky i architektonicky značně komplikované zadání návrhu k bezbariérovému zpřístupnění poutního kostela, postaveného na čedičovém pahorku nad městem Luže. První fotografie zachycuje stávající stav před provedením stavebních úprav. Řešení spočívalo v proražení podzemní přístupové chodby pod patu opěrné zdi obvodové terasy s nárožními kaplemi a vybudování repliky schodišťové věže, do které byl následně vestavěn výtah. Nová výtahová věž přitom doplňuje původní barokní schodišťovou věž na druhé straně přístupového schodiště do dokonalé osové symetrie areálu kostela, která ve výsledku vyznívá esteticky velmi příznivě. Na druhé fotografii je srovnávací pohled po dokončení přístavby výtahové věže k jedné z nárožních kaplí. Třetí fotografie zachycuje dokončenou stavbu při pohledu ze silnice. Ve spodní části snímku jsou v ohradní zdi nové přístupové dveře do podzemní chodby ke spodní stanici výtahu.