Půvabná vodárna z roku 1882 je postavena v blízkosti kaple sv. Anny na Pražském předměstí města Jaroměř. Protože se archivním průzkumem nepodařilo zjistit původní podobu stavby a bylo nezbytné zajistit těžce poškozenou horní část, pokusili jsme se o její hypotetickou rekonstrukci ve více variantách. Řešení, zobrazené na výřezu výkresu, počítalo s instalací pískovcové plastiky na atiku stavby podle návrhu akademického sochaře Petra Nováka. Rozsahem drobný, ale zajímavý projekt, bohužel nebyl realizován s ohledem na poměrně vysoké náklady a skutečnost, že se nejedná o nemovitou kulturní památku. Umístění stavby je navíc vůči okolní zástavbě málo pohledově exponované. Na prvním snímku je celkový pohled na poškozenou vodárnu, druhý snímek zobrazuje část interiéru.