Empírová kašna byla vystavěna roku 1817 v geometrickém středu pevnosti Josefov, odkud se při jejím založení v roce 1780 vyměřovala všechna budoucí zástavba. Projekt řešil nejen stavební obnovu a restaurování samotné kašny, ale i moderní technologické zařízení pro úpravu vody, instalované v podzemních prostorách vedle kašny a pod ní. Zároveň byla navržena i úprava okolí kašny jako částečná rekonstrukce původního řešení.