Náročná restaurátorská obnova západního průčelí a obou věží kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře byla projektována do ortofotoplánů. To umožnilo vytvořit poměrně přesnou a přehlednou dokumentaci, s velkou vypovídací hodnotou jak o stávajícím stavu konstrukcí, tak i o situování navržených úprav na konkrétním místě fasády. Na ortofotoplánech byl např. téměř kompletně viditelný spárořez fasád  z vápencových kvádrů a zřetelná veškerá závažnější poškození restaurovaných konstrukcí. Realizační firma tak měla kvalitní podklad pro přípravu stavby s minimem možností vzniku víceprací, což se ukázalo jako velmi užitečné, vzhledem k financování obnovy z dotací, tzv. "Norských fondů".