Kostel sv. Anny je založen na příkrém svahu a část jeho půdorysu má výškovou úroveň podlahy až 1 metr pod úrovní okolního terénu. Stavební konstrukce v přízemních partiích jsou těžce poškozeny působením vlhkosti a solí. Odborný posudek stanovil míru zavlhčení a zasolení zdiva, příčiny poruch a navrhl optimální způsob sanace kombinovanou metodou vnějších odvodňovacích opatření okolního terénu a mírné elektroosmózy (ve spolupráci s firmou PRINS Přerov).