Kostel je součástí unikátní "broumovské skupiny barokních kostelů" postavené architekty Kryštofem a Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem v první třetině 18. století. Konstrukčně složitý krov, těžce poškozený dřevomorkou, je provázán s dřevěným voutovým stropem, jehož podhled je opatřen náročnou výmalbou. Vlivem ztráty únosnosti houbou poškozených trámů došlo k "prosednutí" části krovu a výraznému průhybu stropu. V první fázi přípravy opravy krovu a stropu bylo provedeno přesné zaměření stávajícího stavu včetně deformací důležitých prvků, restaurátorský průzkum výmalby stropu a průzkum dřevěných konstrukcí z hlediska jejich napadení dřevokaznými škůdci. Na základě výsledků biologického průzkumu bylo dále provedeno podrobné statické posouzení krovu a stropu s návrhem statického zajištění. Všechny tyto podklady poslouží k následnému zpracování projektové dokumentace.
Na prvním snímku je pohled do konstrukce krovu, druhý snímek je pohledem na malovaný stropní podhled a třetí obrázek je příkladem jedné z grafických příloh biologického posudku se zákresem poškození trámů dřevokaznými škůdci a návrhem rozsahu výměn.