Průzkum značně zchátralé Larischovy vily v Pardubicích z hlediska napadení dřevěných konstrukcí dřevokaznými škůdci byl vzhledem k rozsahu, složitosti a nebezpečnosti objektu proveden zatím jako předběžný. Cílem průzkumu bylo lokalizovat a charakterizovat nejzávažnější ohniska poškození konstrukcí, navrhnout základní sanační opatření (tzv. „první pomoc“), než dojde k celkové stavební obnově a stanovit další postup její projektové přípravy. Z fotografií je patrné, že záchrana památkově významné vily přichází již téměř „po hodině dvanácté“. Části objektu, nejvíce poškozené dřevomorkou domácí, bude třeba velice náročně rekonstruovat. Z tohoto hlediska nejhůře je na tom věž, kde jsou propadlé všechny dřevěné stropy a hrozí akutní nebezpečí propadnutí věžového krovu, založeného na stropu nad nejvyšším podlažím.