Již od svého založení v roce 1993 se činnost firmy specializuje na projektování rekonstrukcí pozemních staveb, zvláště pak historických a památkově chráněných objektů.

Provádíme komplexní zajištění celé projektové zakázky od podkladů a průzkumů, přes architektonický návrh, technické projektování, inženýrskou činnost až po autorský dozor na stavbě. Nemalá část obratu firmy však spočívá i ve specializovaných průzkumech, posudkové činnosti a provádění kvalitní dokumentace stávajícího stavu budov, které si u nás samostatně zadávají stavebníci i jiné projektové firmy.

  1. Zaměření stávajícího stavu
  • všech druhů pozemních staveb přesnou geodetickou metodou
  • polohopisné a výškopisné měření pozemků pro účely projektování staveb
  • vyhotovení digitální dokumentace ve formátu *.dwg
  • zajištění vyjádření správců k existujícím inženýrským sítím

2. Průzkumy a odborné posudky

  • stavebně technické
  • stavebně statické
  • napadení dřevěných konstrukcí dřevokaznými škůdci
  • zvýšené vlhkosti a salinity zdiva

3. Architektonické studie a návrhy obnovy a rekonstrukcí staveb

4. Projekty obnovy a rekonstrukcí staveb všech stupňů

5. Inženýrská činnost v průběhu projektové činnosti